Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
1 8:30– 9:151330 – 14155 мүнѳт
29:20 – 10:051420 – 15055 мүнѳт
31010 – 10551510 – 15555 мүнѳт
41100 – 11451605 – 165010 мүнѳт
51200 – 12451655 – 17405 мүнѳт
61250 – 13351745 – 18305 мүнѳт
 

Мектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.22 – 12.11.22;

Кышкы — 12 күн: 31.12.22 – 11.01.23;

Жайкы — 10 күн: 22.03.23-31.03.23.