Ата-энелер үчүн маалымат

Урматтуу ата-энелер  2022-жылдын 15-февралынан 15-майга чейин мектепке бекитилген аймактарда жашаган балдарды 1-класска кабыл алуу башталат. МГга бекитилбеген территорияда жашаган балдар үчүн биринчи класска арыздарды кабыл алуу 2022-жылдын 16-майынан 15-августуна чейин жүргүзүлөт.!

2022-жылдын 15-февралынан 15-майга чейин мектепке бекитилген аймактарда жашаган балдарды 1-класска кабыл алуу башталат. Мектепке бекитилбеген территорияда жашаган балдар үчүн биринчи класска арыздарды кабыл алуу 2022-жылдын 16-майынан 15-августуна чейин жүргүзүлөт.

 

Кабар кылабыз

КР Билим берүү Министрлиги Кызыл-Кыя шаарынын мектептеринде 15-февралдан баштап, «мектепке электрондук жазылуу» автоматташтырылган маалыматтык система менен иш алып барат.

 

http://mektep.edu.gov.kg/ «МЕКТЕПКЕ ЭЛЕКТРОНДУК ЖАЗЫЛУУ» АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМА

 

Ата-энелер үчүн статьялар

Скачать «Психологические особенности мальчиков и девочек подростков»

Скачать «Памятка родителям о физическом наказании»

Скачать «Компьютерная зависимость у подростков»

Скачать «Подрастковый возраст»

Скачать «Профилактика асоциального поведения у подростков»

Скачать «Иммунитет на пять»