Ички тартиби

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
1740 – 8251330 – 1415 5 мүнѳт
2830 – 9151420 – 15055 мүнѳт
3920 – 10051510 – 155510 мүнѳт
41015 – 11001605 – 16505 мүнѳт
51105 – 11501655 – 17405 мүнѳт
61155 – 12401745 – 18305 мүнѳт
71245 – 1325 5 мүнѳт

Ички тартибиМектепте окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 — 36 жуманы түзѳт.

 

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 — 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 — 11.01.19;

Жайкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.

Мектеп ичиндеги көзөмөл

2021-2022-окуу жылында мектеп администрациясы мектеп ичиндеги иштерди катуу көзөмөлгө алды. Мектеп администрациясы 126 сабакка жана сабактан тышкаргы иштерге катышты. 1-9-класстардын журналдары 6 жолу текшерилди, ай сайын окуучулардын күндөлүктөрү, бардык сабактар боюнча срездик иштер, класс ичиндеги көзөмөл, ошондой эле ар бир класстардын өздүк делолору текшерилди. Мектеп администрациясы тарабынан текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча окуучулардын билим деңгээли төмөндөгүдөй болду.

Жогорку класстар:

Сабактардын атыСабактарга катышуусуБилим деңгээли
1Кыргыз тили96%44%
2Орус тили96%45%
3Математика96%51%
4Чет тили96%54%
5Тарых96%58%
6География96%50%
7Биология96%46%
8Химия96%41%
9Физика96%49%
10Жыйынтыгы:96%53%